Now showing items 1-1 of 1

  • Nové metody pro rychlou detekci biologického materiálu na čipu 

    Pejović Simeunović, Jelena
    Tato práce navrhuje techniku separace a detekce na čipu pro kvantové tečky (QD, „quantum dots“) konjugované s různými proteiny, za účelem sledování vlivu vazebného činidla na potlačení intenzity uorescence QD způsobené ...