Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Analýza a predikce vývoje devizových trhů pomocí chaotických atraktorů a neuronových sítí 

  Pekárek, Jan
  Práce se zabývá komplexní analýzou a predikcí devizových trhů. Využívá při tom pokročilých metod umělé inteligence, zejména neuronových sítí a teorie chaosu. Představuje netradiční přístupy a metody z každé z těchto oblastí, ...
 • Anodické pájení sendvičových struktur 

  Urbánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá technologií anodického pájení. Zaměřuje se zejména na pájení sendvičových struktur sklo-křemík. Popisuje danou metodu pájení a vyzdvihuje její přednosti. Teoreticky rozebírá jednotlivé užívané ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách 

  Brodský, Jan
  Tato práce popisuje základní vlastnosti grafenu, možnosti jeho syntézy a charakterizace pomocí Ramanovy spektroskopie, dvoubodového a čtyřbodového měření a van der Pauwovy metody. V praktické části je popsán postup vytvoření ...
 • CMOS kompatibilní piezoelektrický rezonátor s FET strukturou pro řízení vlastností grafenové monovrstvy 

  Gablech, Imrich
  Práce je zaměřena na výzkum nové struktury umožňující charakterizaci fyzikálních vlastností grafenu při přesně řízených podmínkách. Návrh spojuje MEMS piezoelektrický rezonátor spolu s Hall Bar/FET strukturou. Tento přístup ...
 • Design and Fabrication of Fully Implantable MEMS Cochlea 

  Svatoš, Vojtěch; Pekárek, Jan; Dušek, Daniel; Žák, Jaromír; Hadaš, Zdeněk; Prášek, Jan (Elsevier, 2015-01-02)
  The micro-electro-mechanical array for application as fully implantable cochlea is presented in this paper. The complete system including a short overview of energy harvesting and the system configuration is proposed. This ...
 • Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví 

  Píštěk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vytvoření podpůrného nástroje pro hodnocení investičního záměru do nemovitostí. Hodnocení realit je založeno na principu fuzzy logiky. Návrh a ladění fuzzy modelů je provedeno ...
 • Infinite selectivity of wet SiO2 etching in respect to Al 

  Gablech, Imrich; Brodský, Jan; Pekárek, Jan; Neužil, Pavel (MDPI, 2020-03-31)
  We propose and demonstrate an unconventional method suitable for releasing microelectromechanical systems devices containing an Al layer by wet etching using SiO2 as a sacrificial layer. We used 48% HF solution in combination ...
 • Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích 

  Pekárek, Jan
  Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Hlavním úkolem práce je využít unikátní vlastnosti uhlíkových nanotrubic emitovat elektrony při velmi malých ...
 • Konstrukce univerzálního průmyslového robota 

  Veteška, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá základným rozdelením priemyselných robotov, ich štruktúrou a pracovným priestorom. Ďalej rozoberá pohony využívajúce sa v priemyselných robotov a senzory potrebné pre obsluhu robota. V ...
 • Lokalizace komunikačních uzlů v bezdrátových senzorových sítích 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce se nejprve zabývá popisem bezdrátových senzorových sítí a komunikačních protokolů. Dále obsahuje seznámení se základními algoritmy pro lokalizaci komunikačních uzlů v bezdrátových senzorových sítích, ...
 • Mikrostruktury mimikující povrch tlapky gekona 

  Fecko, Peter
  Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní ...
 • Návrh a simulace čipu mikrobolometru v MEMS technologii 

  Svatoš, Vojtěch
  Tato diplomová práce zkoumá problematiku detektoru infračerveného záření nazývaného bolometr. Cílem je pokrok v detekci infračerveného záření použitím odlišné absorpční vrstvy modifikovanou karbonovými nanotrubicemi. V ...
 • A New Method for 2D Materials Properties Modulation by Controlled Induced Mechanical Strain 

  Gablech, Imrich; Pekárek, Jan; Klempa, Jaroslav; Vyroubal, Petr; Svatoš, Vojtěch; Neužil, Pavel (MDPI, 2018-12-07)
  This paper proposes a new method for characterization of 2D materials under the precisely specified conditions. It is achieved by integration of a 2D material as a field effect transistors structures with a piezoelectric ...
 • Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles 

  Pekárková, Jana; Prášek, Jan; Majzlíková, Petra; Trnková, Libuše; Drbohlavová, Jana; Pekárek, Jan; Hrdý, Radim; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2012-11-02)
  In this paper Cu2O nanoparticles were prepared and used for the construction of novel electrochemical voltammetric biosensor for the simultaneous detection of adenine and guanine. Cu2O nanoparticles were synthesized via ...
 • Optimalizace elektrochemického senzoru pro měření v kapce 

  Gajdoš, Libor
  Tato práce se zabývá modifikací standardního tlustovrstvého elektrochemického senzoru tak, aby na něm bylo možno provádět detekci z kapky. V teoretické části je popsána technologie tlustých vrstev, typy a složení tlustovrstvých ...
 • Pokročilé techniky mikroobrábění 

  Šalomoun, Vojtěch
  Výroba mikro-elektro-mechanických systémů (MEMS) vyžaduje pokročilý stupeň miniaturizace, kterého nelze dosáhnout klasickými mikroelektronickými technologiemi. Tzv. mikroobrábění zahrnuje celou řadu specifických technik, ...
 • Pokročilé techniky vytváření mikro a nanosystémů pro senzoriku 

  Márik, Marian
  Využitie mikro- a naotechnológií je nevyhnuteľné vo vývojovej oblasti modernej senzorovej techniky. V tejto práci sú niektoré technológie preštudované a vyskúšané vo forme vytvorenia dvoch rôznych dvojelektródových systémov ...
 • Rizika spojená s investováním do vybraných kryptoměn a jejich vyhodnocení za využití fuzzy logiky 

  Brückner, Jakub
  Diplomová práce se s využitím fuzzy logiky a pokročilých metod rozhodování zabývá návrhem modelu využitelným při řízení rizik plynoucích z výběru investičních aktiv (kryptoměn). Ke tvorbě expertního modelu bude v největší ...