Now showing items 1-2 of 2

  • Podpora manažerského rozhodování 

    Pekárek, Radek
    Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze ...
  • Řízení toku dat ve společnosti ABLE agency, s.r.o. 

    Pekárek, Radek
    Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh změn v informačním systému, jedná se o vytvoření nové internetové aplikace. Tato aplikace má za úkol zlepšit komunikaci mezi zákazníky a zaměstnanci i mezi jednotlivými zaměstnanci. ...