Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Pekárková, Ivana
    Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy B&S Laguna s.r.o., která vyrábí a prodává bazény, sauny a vířivé vany. Cílem je na základě finanční analýzy posoudit možnost otevření nové pobočky, případně záměr zamítnout.
  • Podnikatelský záměr 

    Pekárková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.