Now showing items 1-2 of 2

  • Modální analýza lopatek oběžného kola vírové turbíny 

    Pekar, Marek
    Cieľom tejto práce je získanie a porovnanie modálnych vlastností štyroch obežných kolies vírovej turbíny s rôznou geometriou. Jednotlivé vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitu boli získané výpočtovým modelovaním pomocou ...
  • Simulátor vozovky DynoTec 

    Pekar, Marek
    Táto bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou simulátoru vozovky, ktorý sa nachádza na Ústave konštruovania. Na začiatku práce som sa venoval prehľadu súčasných simulátorov vozoviek a testerov podvozkov. V druhej časti ...