Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní rekonstrukce rodinného domu typu Baťa (Otrokovice) 

    Pektorová, Marie
    Předmětem této práce je popis problematiky stanovení rozpočtu rekonstruovaného rodinného domu v Otrokovicích. Teoretická část popisuje základní pojmy užívané u rekonstrukcí, charakter památkové zóny ve Zlíně, možné způsoby ...
  • Variantní technologie a výsledná cena stavebního objektu 

    Pektorová, Marie
    Cílem bakalářské práce je zjištění možností substituce stavebních materiálů a její konečný vliv na cenu stavby většího rozsahu. V praktické části jsem se zaměřila na analýzu nákladů objektu, výběr vhodných nových materiálů ...