Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie podniku 

    Pelán, Radim
    Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu e-shopu Brašničky.cz provozovaného společností OPTIMAL TWIN s.r.o. V první části popisuje teorii marketingu se zaměřením na online marketing. Druhá část se věnuje ...
  • Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla 

    Pelán, Radim
    Tato diplomová práce se zabývá komplexním posouzením vlivů huštění pneumatik na jízdní dynamiku, stabilitu a komfort. Na začátku práce je vymezena teorie z oblasti jízdní dynamiky, stability, provedení a huštění pneumatik. ...