Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vymáhání pohledávek u Zemědělského družstva Hrotovice, družstvo 

    Pelánová, Jana
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem pohledávek, jejich zajištěním, promlčením a zánikem. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty ...
  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Pelánová, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého ...