Now showing items 1-2 of 2

  • Termocitlivé polymerní gely 

    Pelánová, Markéta
    Předložená diplomová práce na téma termocitlivé polymerní gely je věnována zejména termocitlivému triblokovému kopolymeru, který je složen z hydrofobního polylaktidu, polyglykolidu a hydrofilního polyethylenglykolu ...
  • Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken 

    Pelánová, Markéta
    Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit ...