Now showing items 1-1 of 1

  • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

    Pelíšek, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...