Now showing items 1-20 of 24

 • ART & ARCHITECTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně (Taneční centrum) 

  Javůrek, Aleš
  Propojení parku Jižního centra s nábřežím řeky Svratky. Nalezení nejvýhodnější pozice pro umístění kulturní stavby-Tanečního centra v parku. Park => Interiér města Viadukt => Emfiláda Funkční celky parku => Místnosti Blízké ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Tůmová, Helena
  Lokalita se nachází v centru města Brna, na okraji historického jádra. Hraničí se zeleným okruhem i největším městským parkem Lužánky. Řešený blok je unikátní svou nadměrnou velikostí i kompozicí. Zástavba vnitrobloku však ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Rýznarová, Iveta
  Hlavní myšlenkou návrhu je otevření osy mezi souměrnými domy Kpt. Jaroše 37,39 a Kellerovým palácem, zprůchodnění bloku pro pěší obyvatele a vytvoření příjemného komunitního bydlení na hranici historické části města za ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Mecnerová, Šárka
  tématem diplomové práce je návrh moderní zástavby v největším vnitrobloku v Brně. Úkolem je navrhnout strukturu, která vhodně doplní stávající strukturu a zároveň vyřeší problémy s dopravní a pěší prostupností, parkováním ...
 • Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Sikmund Kerekes, Max Tintner Neznámé dílo moderních brněnských židovských architektů 

  Udžan, Rastislav
  Abstrakt V nedávnej dobe sa podarilo objaviť v Izraeli stopu diela významných brnenských medzivojnových architektov Maxa Tintnera a Zikmunda Kerekesa, ktorí prežili II. svetovú vojnu, po ktorej sa do Izraela presídlili. ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Cebová, Karolína
  Řešené území se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Koliště v Brně. Objekt uzavírá nároží a doplňuje tak městskou strukturu. Výškově reaguje na okolní zástavbu. Provozně se jedná o výstavní prostory galerie architektury, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mecnerová, Šárka
  Nároží tvoří dvě hmoty vzájemně propojené terasami. V přízemí jsou prostory určené pro obchod a kavárnu, v patrech se nalézá bydlení. Dům svou jednoduchou formou upevňuje blok a tvoří novou dominantu nábřeží.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Juráň, Petr
  Daný stavební pozemek se nachází na nábřeží v moravském městě Přerov, který je v blízkosti historického centra oddělen řekou. Návrh objektu urbanisticky napravuje a doplňuje nesprávnou uliční čáru. Koncept stavby vychází ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Křivinková, Tereza
  Urbanisticko-architektonický návrh Městského domu na nábřeží v Přerově vychází ze struktury zástavby na ulici Brabansko. Obytný dům s komercí v přízemí a podzemním parkováním navazuje na hmotu Sokolovny. V ulici Malá Dlažka ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Samiec, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Návrh reaguje na ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Benešova (od ulice Nádražní po Malinovského náměstí) 

  Mazálek, Radim
  Dostavba ringu - dotvoření městské okružní třídy v rámci hledání rezerv historického jádra města
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Hybešova – Kopečná – Nové Sady 

  Ehlová, Veronika
  Práce řeší dostavbu městské okružní třídy města Brna. Konkrétně stavbu mediatéky v rámci, které je řešena i galerie a konferenční centrum.
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorkého 

  Jakubíková, Barbora
  Areál porodnice na Obilním trhu je jednou z rezerv, kterou jsme definovali v rámci projektu Inventura stavění v městské památkové rezervaci v Brně. Návrh vychází ze situace, kdy bude provoz porodnice přesunut do nové budovy ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kubát, Jan
  Návrh nárožního bytového domu v problematické čtvrti na křižovatce ulic Bratislavská a Stará. Parter je určený co-workingovému centru a drobným provozům a odděluje rušnou ulici od klidu dvora, který je plně k dispozici ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Zlámal, Filip
  Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Musálek, Filip
  Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Malík, Lukáš
  Řešené území se nachází v klidné čtvrti Komín v Brně. Objekty doplňují stávající zástavbu o nové funkce. Výškově reaguje na rozmanitý terén. Provozně se jedná o rodinné domy s introvertní i extrovertní architekturou.
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Šabo, Andrej
  Koncept dostavby mestského okruhu v Brne vychádza z klasickej blokovej zástavby, do ktorej vstupuje vertikálne prvky v podobe výškových objektov. Riešený objekt v rámci navrhnutej zástavby spája funkcie bývania, rekreácie, ...
 • RING! - dostavba městského okruhu v Brně 

  Chomjaková, Zuzana
  Nová urbanistická štruktúra počíta s odsunom dopravného uzla v podobe železničného a autobusového nádražia. Tieto pozemky sa premenia na verejné priestory. Na telese koľajiska je riešený mestský park a v jeho vnútri sa ...