Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku 

    Pelantová, Jitka
    Tato diplomová práce se zabývala návrhem změn motivačního systému ve vybraném podniku. Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy a definice, které jsou spojeny s danou problematikou. V praktické části diplomové práce ...