Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace výrobních procesů 

    Šašinka, Viktor
    Obsahem bakalářské práce je návrh optimalizace výrobních procesů energetické společnosti specializující se na výrobu a distribuci tepla a energie v rezidenční oblasti města Uherský Brod. Řešení vyplývá z analýzy firemních ...
  • Správa a řízení společnosti 

    Ptáček, Petr
    Cílem diplomové práce je analýza správy a řízení ve společnosti Cyrrus, a. s. V první části práce jsou vyjmenovány jednotlivé přístupy správy a řízení společnosti, včetně přístupu aplikovaného na obchodní společnosti v ...