Now showing items 1-2 of 2

  • Prostorová železobetonová konstrukce průmyslového objektu 

    Pelikán, Adam
    Předmětem projektu je nosná konstrukce skladovací haly, která je navržena jako železobetonová prefabrikovaná rámová na rozpětí 18m založená na kalichových patkách. Střešní plášť je netuhý složený ze střešních kazetových ...
  • Střecha plaveckého stadionu 

    Pelikán, Adam
    Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...