Now showing items 1-2 of 2

  • Analogová měřicí karta s generátorem a rozhraním Ethernet 

    Pelikán, Radek
    Cílem mé diplomové práce byl návrh analogové měřicí karty s generátorem a rozhraním Ethernet, založené na modulu RCM3200 Rabbit Core. Tento modul jsem popsal a uvedl jsem koncepci vlastního návrhu měřicí karty. V příloze ...
  • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

    Pelikán, Radek
    Ve své bakalářské práci jsem se zabýval ověřováním a porovnáváním heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů. Nejprve je uveden postup převodu spojitého PID regulátoru na diskrétní PSD regulátor. Poté jsem popsal ...