Now showing items 1-10 of 10

 • Měření a vyhodnocení vlnových událostí na laguně Hulín 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je zpracování dat o měření vlnových událostí na laguně Hulín a jejich vyhodnocení. Data jsou zpracovávána v prostředí MATLAB, díky kterému lze vyhodnotit základní parametry jako jsou výšky a délky ...
 • Měření větrových oscilačních vln na nádrži 

  Kotaška, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou měření větrových oscilačních vln na nádržích, zejména s ohledem na stanovení vlastností vln se zaměřením na stanovení prostorového vlnového spektra. V práci jsou uvedeny základy teorie ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

  Čuda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
 • Návrh stabilizace vybrané části břehu zatopené pískovny 

  Patková, Aneta
  Cílem předkládané bakalářské práce je posouzení současného stavu břehu poškozeného abrazí zatopené štěrkopískovny v Hulíně s následným návrhem vhodné biotechnické či biologické stabilizace a provedení hydrologických výpočtů ...
 • Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže 

  Skřížala, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a ...
 • Revitalizace ramene řeky Váhu 

  Grand, Stanislav
  Diplomová práca sa zaoberá revitalizáciou mŕtveho ramena rieky Váh, ktoré čelí problémom kolísajúcej hladiny, nevhodných podmienok pre rybiu populáciu a nedostatočnej kapacity pre odber do priľahlého rybníka. Súčasťou práce ...
 • Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice 

  Mika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením nejčetnější hladiny v nádrži za 10 let, určením abrazní terminanty, stanovením ústupu břehové čáry a návrhy stabilizace břehu v zájmové lokalitě Svitavice na vodní nádrži ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry 

  Čuda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá posouzením stavu břehového území zatopené štěrkopískovny Hulín, následným návrhem aktivních protiabrazních konstrukcí a stanovením bodu maximálního ústupu břehové čáry. V rámci posouzení byla ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry zvoleného úseku břehu údolní nádrže 

  Doušková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl posouzení stavu abraze na březích údolní nádrže Brno. V rámci terénního průzkumu byla provedena fotodokumentace a posouzen současný stav abradovaných břehů. Byly vypočteny veličiny nutné pro ...
 • Úprava toku - využití revitalizačních prvků v korytě 

  Bareš, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení revitalizačních prvků do stávajícího vodního toku Jordán s cílem zaměřit se a zpracovat naměřené hodnoty vodního toku Jordán, který se nachází v katastrálním území Rožnov [742929] a ...