Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix města Velké Meziříčí 

    Pelikánová, Adéla
    Bakalářská práce „Marketingový mix města Velké Meziříčí“ se zabývá vypracováním marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace cestovního ruchu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu je provedení ...
  • Návrh komunikačního mixu cateringové společnosti 

    Pelikánová, Adéla
    Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu začínající společnosti. Tyto návrhy přitom vychází z teoretických poznatků z oblasti marketingu, marketingové komunikace a také z analýzy rozborů vnějších a vnitřních ...