Now showing items 1-3 of 3

 • Automatic Genotyping Of Bacteria By Rep-Pcr 

  Pelikánová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with automatic genotyping of bacteria by rep-PCR. The main goal is to create a program to analyze bacterial type in the samples. The result of the algorithm is phylogenetic tree, which indicates the cluster ...
 • Automatická genotypizace bakterií metodou rep-PCR 

  Pelikánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá automatickou genotypizací bakterií metodou rep-PCR. V teoretické části jsou představeny různé metody typizace DNA, základní informace o elektroforéze a uvedeny moderní elektroforetické přístupy i ...
 • Nástroj pro testování kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí 

  Pelikánová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí. Obsahuje literární rešerši veřejně dostupných nástrojů vícenásobného zarovnání. Stěžejní bod práce tkví v programu pro ...