Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza aerodynamického hluku počítačů 

  Zouhar, Lukáš
  Předložená práce se zabývá diskusí na téma snižování hluku počítačů se zaměřením na aerodynamický hluk chladících ventilátorů. Možností snižování hluku počítačů optimalizačními opatřeními u ventilátorů, používáním pryžových ...
 • Analýza hlučnosti výtahu 

  Prokeš, Jaroslav
  Analýza hluku v obytných prostorách sousedících se strojovnou výtahu. Návrh a diskuse účinnosti případných protihlukových opatření.
 • Analýza hlučnosti výtahu 

  Fürjes, Vincent
  Posouzení účinnosti různých protihlukových opatření zaměřených na snížení hluku při provozu osobních výtahů
 • Analýza hluku počítačů 

  Pišťáček, Karel
  Vypracování studie o příčinách hluku vyzařovaného počítači. Diskuse současných způsobů snižování hluku počítačů se zaměřením na vliv otáček ventilátorů a tvaru lopatek na vyzařovaný aerodynamický hluk.
 • Analýza šíření vibrací spojeným strukturálně akustickým prostorem 

  Kostelník, Jan
  Cílem diplomové práce je analyzovat průběh vibrací u spalovacího motoru, od spalovacího prostoru přes pevné strukturální prostředí, až po okraj bloku motoru. Poté analyzovat vznik hluku jakožto změny akustického tlaku v ...
 • Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky 

  Blahút, Lukáš
  Účelom bakalárskej práce je oboznámenie so špeciálnymi matematickými softvérmi pre numerické riešenie úloh z mechaniky. Práca detailnejšie popisuje prostredie Matlab Simmechanics so zameraním na jeho knižnice, popisom a ...
 • Aplikace matematických softwarů při řešení úloh kinematiky a dynamiky 

  Zemánek, Tomáš
  Účelem práce je ukázat na možnosti využití speciálních matematických softwarů pro numerické řešení těch příkladů mechaniky těles, kde analytické řešení je obtížné, popř. jej nelze nalézt. Úlohy jsou z kinematiky a dynamiky, ...
 • Aplikace systému Maple při řešení úloh kinematiky a dynamiky 

  Dřímal, Josef
  Úcelem práce je ukázat na možnosti využití speciálních software, v tomto prípade systému Maple, pro rešení príkladu mechaniky teles. Úlohy jsou z kinematiky a dynamiky, ale jejich prípadná souvislost s jinými obory FME ...
 • Digitální modelovaní zvuku orchestru 

  Puczok, Daniel
  Tato diplomová práce je úvodem do problematiky simulování zvuku hudebních nástrojů a celého orchestru. Jsou zde uvedeny základní fyzikální charakteristiky potřebné k simulování těchto zdrojů zvuku. Podrobně se v této práci ...
 • Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace 

  Adamčík, Martin
  Cieľom predloženej bakalárskej práce je priblíženie možností triedenia mikročastíc podľa veľkosti zŕn materiálu a vymodelovanie konkrétneho triediča a jeho častí v 3D systéme. Práca detailne popisuje metódu vzduchovej ...
 • Modelování hluku uvnitř počítače pomocí MKP 

  Zapletal, Radek
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Modelování okluzního efektu při aplikaci ušních sluchadel 

  Vrtěna, Jan
  Diskuse vlivu tvaru a objemu akustického prostoru zevního zvukovodu na přenosovou charakteristiku tlakových vln působících na bubínek při implementaci ušních sluchadel.
 • Modelování šíření hluku uvnitř počítače 

  Nešetřil, Čeněk
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv 

  Adamčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu ...
 • Optimalizace pasivních metod snižování hluku počítačů pomocí modelování 

  Nešetřil, Čeněk
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku uvnitř osobních počítačů a možnostmi jeho snižování. Pro vytvoření této práce byl použit program Ansys, ve kterém byly provedeny simulace šíření hluku a účinnost protihlukových ...
 • Problémy hluku železniční dopravy 

  Winkler, Martin
  Analýza hluku železniční dopravy a posouzení účinnosti protihlukových bariér různého typu
 • Přenos zvukových signálů do vnitřního ucha přes okrouhlé okénko 

  Kupka, Jiří
  Ověření funkce bazilární mebrány jako frekvenčního analyzátoru při buzení tlakovou vlnou. Výpočet přenosové funkce zvukových signálů do vnitřního ucha pro případ přerušení řetězce osikulárních kůstek. Výpočtové modelování ...
 • Řešení úloh dynamiky těles pomocí matematických softwarů 

  Pučegl, Pavel
  Rozbor možnosti použití stávajících matematických softwarů pro zjišťování frekvenčních charakteristik nelineárních mechanických systémů
 • Snižování hluku počítačů obkládáním stěn zvukoizolačními materiály a regulací otáček ventilátorů 

  Kunovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v počítačové skříni, vyzařováním hluku do okolí, vlivem tvaru geometrie a velikosti počítačové skříně na vyzařovaný hluk z počítače, vlivem umístění ventilátoru v počítačové ...
 • Snižování hluku počítačů pomocí laděných reflexních tlumičů 

  Plch, Radim
  Předložená bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku hluku u počítačů a možnosti jeho snižování pomocí reflexního tlumiče. Je provedena diskuze o účinnosti a vlivu protihlukového opatření použitého ve vnitřním prostoru ...