Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Peloušková, Tereza
    Předmětem bakalářská práce je analýza společnosti MMB Consulting, s.r.o., která se zabývá realizací staveb v Jihomoravském kraji. Obsahem práce je vypracování SLEPTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT ...
  • Financování projektu výstavby rodinných domů 

    Peloušková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která ...