Now showing items 1-2 of 2

  • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

    Pelz, Zdeněk
    Tato práce řeší problematiku lokalizace řečníka v prostoru pomocí mikrofonního pole. Cílem této práce je nastudovat algoritmy pro lokalizaci řečníka v prostoru a experimenty s těmito algoritmy. Problém určování TDOA jsem ...
  • Řízení robota typu hexapod 

    Pelz, Zdeněk
    Tato práce popisuje obecnou problematiku kráčivých podvozků, zaměřuje se pak na hexapody. Popisuje jejich stavbu těla, analýzu končetin, popisuje také typy chůzí pro pohyb po rovném terénu a senzory pro měření vzdálenosti, ...