Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

    Perešíni, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
  • Virtualizace I/O operací v oblasti počítačových sítí 

    Perešíni, Martin
    Existuje veľa rôznych dôvodov pre spoločnosti a organizácie, prečo by mali investovať do virtualizácie. Asi najväčší dôvod je finančná motivácia, pretože nasadenie virtualizácie môže ušetriť nemálo peňazí. Táto práca sa ...