Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení 

  Dvořák, Martin
  Bakalářská práce se věnuje analýze sportovní organizace Regionální sportovní středisko mládeže Brno, které je zaměřené na přípravu začínajících brokových střelců olympijských disciplín trap a skeet. V práci je provedena ...
 • Benefity tělovýchovných aktivit a sportu 

  Repák, Milan
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou telovýchovných aktivít a športu. Na základe štúdia literatúry a výsledkov odborných štúdií približuje a objasňuje riziká spojené s nedostatkom pohybovej aktivity v priebehu celej ...
 • Management řízení mezinárodních závodů Grand Prix Moravie ve vztahu k public relations 

  Volný, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zefektivněním public relations při konání mezinárodních závodů ve vodním záchranném sportu Grand Prix Moravie v Brně. Úvodní část práce je věnována teorii, která je nutná pro pochopení dané ...
 • Motivace a postoje zaměstnanců ve sportovní organizaci 

  Čepcová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovní motivace a postojů k práci zaměstnanců sportovní organizace. Vymezuje základní pojmy a teorie související s procesem motivace. Pro účely práce jsou zvoleny tři sportovní ...
 • Podnikatelský plán – návrh na rozšíření fitness centra 

  Stehlíková, Jaroslava
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu etablovaného fitness centra. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu. Bakalářská práce je členěna do tří vzájemně propojených částí – teoretickou, analytickou a návrhovou. Základní ...
 • Podnikatelský záměr v pořádání sportovního tábora pro děti 

  Bechná, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního sportovního tábora pro děti. Zaměřuje se na strategické analýzy, především na analýzu konkurenčního prostředí, marketingový mix, kalkulace ...
 • Projekt intervenčního programu zaměřeného na prevenci obezity u dětí 

  Halouzková, Radana
  Bakalářská práce je zaměřena na prevenci dětské obezity. Cílovou skupinou jsou děti staršího školního věku v rozmezí 11-15 let ve městě Vsetín. V první části bakalářské práce jsou uvedená teoretická východiska, která s ...
 • Studie podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v městě Brně 

  Matička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cyklistickými podmínkami v městě Brně. První teoretická část se věnuje přednostem dopravy na kole ve městě, možnostmi dalšího rozvoje a financování. Druhá část práce analyzuje současné podmínky ...
 • Studie podmínek pro založení atletického klubu v městě Lipník nad Bečvou 

  Hanáková, Michaela
  V této bakalářské práci je řešeno téma podmínek pro založení atletického klubu určený dětem i veřejnosti. V analýze jsou zjišťovány a rozepsány podmínky pro založení, atletického klubu jak z hlediska materiálního a technického ...
 • Trenér jako kouč ve volejbale 

  Králová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku trenéra jako kouče ve volejbale. Vymezuje základní pojmy, které s touto činností souvisí. Cílem práce je zjistit, jak trenér využívá psychologické přípravy v celkové přípravě ...
 • Zavedení systému podpory zdraví na vybraném pracovišti aneb jak na zdravý podnik 

  Zboranová, Romana
  Bakalářská práce byla zpracována na téma zavedení systému na podporu zdraví v Třineckých železárnách. Úroveň systému podpory zdraví byla posouzena pomocí interních materiálů podniku a dotazníkového šetření. Na základě ...