Now showing items 1-2 of 2

  • Audit majetku vybraného podniku 

    Pernica, Ivo
    Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
  • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

    Pernica, Ivo
    Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...