Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybraného podniku 

  Blažek, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu zemědělského podniku Pigmal a.s. Analýza okolí odhaluje příležitosti, ale také hrozby z vnějšího okolí podniku. Analýza vnitřní situace pomáhá určit silné a slabé stránky a také ...
 • Brand name, jeho tvorba a oceňování 

  Hudcová, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku tvorby a oceňovania brand name spoločností. V teoretickej časti objasňuje náplň samotného pojmu brand name a formuluje metódy a postupy v procese tvorby a ocenenia značky ...
 • Návrhy na zlepšení činnosti občanského sdružení 

  Krásná, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na kroky, které jsou nutné při založení občanského sdružení a na následné činnosti, které sdružení po registraci na Ministerstvu vnitra vykonává. Teoretická východiska jsou věnována účetnictví, ...
 • Výběr marketingové strategie vybraného fitcentra 

  Kadlecová, Kristýna
  Bakalářská práce se věnuje výběru marketingové strategie FITKA ABC. Práce je rozdělena do částí. První část uvádí teoretická východiska. V druhé části byla provedena analýza denních záznamů a vyhodnocení dotazníkového ...