Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Pernicová, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...