Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika historického zděného objektu 

    Pernová, Jana
    Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Součástí této práce je také předběžný průzkum historického ...
  • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

    Pernová, Jana
    Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování přehledu historického vývoje železobetonu a betonářských výztuží, včetně vypracování podrobné metodiky postupu posouzení stavu mostních konstrukci. Ta je aplikována v ...