Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza hodnotového toku 

    Perutka, Michal
    Předmětem diplomové práce „Analýza hodnotového toku“ je analyzovat montážní pracoviště firmy IFE-CR, a.s. z hlediska toku hodnoty a metod štíhlé výroby. Cílem práce je zvolit priority pro uplatňování metod štíhlé výroby ...
  • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

    Perutka, Michal
    PERUTKA, Michal. Návrh technologie a uspořádání výroby držák. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. R. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, obor tváření, květen 2009, ...