Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Hradílková, Hana
    Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti VODNÍ DÍLA-TBD a.s. s využitím vybraných metod finanční analýzy v období let 2004-2008. Práce navrhuje možná řešení a opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace ...