Now showing items 1-2 of 2

  • Materiálový tisk ozonových dozimetrů 

    Petříčková, Zuzana
    Diplomová práce popisuje různé způsoby měření ozonu a shrnuje současný stav poznání v oblasti jednorázových tištěných ozonových dozimetrů. Práce dále řeší barviva, která mají potenciál pro vytvoření ozonového dozimetru. ...
  • Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr 

    Petříčková, Zuzana
    Tato bakalářská práce pojednává o možných metodách měření ozonu a specializuje se zejména na současný stav poznání opto-chemických senzorů. Detekce ozonu pomocí těchto senzorů je založená na změně jejich barvy odpovídající ...