Now showing items 1-14 of 14

 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Roubalová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti IMI International, s.r.o. Teoretická část definuje základní pojmy a ukazatele finanční analýzy. V praktické části se vybrané metody finanční analýzy aplikují ...
 • Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC 

  Petřík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací aproximační funkce do mikroprocesoru PIC. Zaměřuje se na architekturu mikroprocesorů a rozbor aproximačních funkcí. Pro samotnou implementaci je pak vybrána metoda nejmenších ...
 • Moderní kryptoanalýza 

  Petřík, Tomáš
  Problematika této diplomové práce je zaměřena na kryptoanalýzu postranních kanálů. Pozornost je věnována především proudovému postrannímu kanálu, kdy se simuluje útok na kryptografický modul za různých podmínek a pro různé ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT k zajištění jakosti 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této diplomové práce je návrh zavedení produktu ICT do útvaru logistiky v podniku, která používá principy štíhlé výroby. Analyzuji současný stav a popisuji produkty ICT pro logistiku s ohledem na štíhlou výrobu. ...
 • Návrh zavedení nové formy řízení do vybrané části výrobního procesu 

  Klapková, Anna
  Diplomová práce je zaměřená na řízení vybrané části výrobního procesu společnosti IMI Precision Engeneering a klade si za cíl předložit návrh na zavedení nového přístupu řízení výrobního úkolu dané části výrobního procesu ...
 • Řízení obalového hospodářství v podniku 

  Šimčíková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. V první části vysvětluje obecné pojmy týkající se logistiky, zásob a obalového hospodářství. Za pomocí metod využívaných v logistice bude ...
 • Studie dodavatelského řetězce a návrh na optimalizaci 

  Výborná, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se nízké obrátkovosti zásob ve společnosti IMI International, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí a to do teoretické, analytické a návrhové části. Základní teoretické ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Fikar, Jakub
  Bakalářská práce povede ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve výrobním podniku IMI Precision Engineering, kde se zaměří především na spolehlivost jednotlivých dodavatelů. Za pomocí vybraných veličin analyzuje ...
 • Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby 

  Hajdová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické ...
 • Studie řízení zásob s využitím insourcingu 

  Ťopková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu insourcingu na dosavadní řízení zásob ve společnosti IMI Precision Engineering. V první části jsou detailně zpracována teoretická východiska dané problematiky, následně ...
 • Studie změny provádění technologické operace s přínosy v oblasti jakosti a nákladů 

  Beňo, Boris
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu možností optimalizácie výrobných procesov vo vybranom podniku využitím outsourcingu. Pozornosť je ďalej venovaná rozboru nákladov. Výsledkom bakalárskej práce je návrh možných riešení ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Kočířová, Jitka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a ...
 • Tvorba štíhlého podniku se zaměřením na celní sklady 

  Hnát, Denis
  Bakalárska práca obsahuje návrh riešenia optimálnejšieho a efektívnejšieho výberu materiálových položiek v colnom sklade HUB v Blučině od ázijských dodávateľov pre strojárenskú spoločnosť IMI Precision Engineering sídliacej ...