Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpečnost dopravního letounu při poškození draku teroristickým útokem 

  Lošťák, Miroslav
  Teroristické útoky znamenají dnes velké nebezpečí pro civilní dopravní letouny. V této práci jsou analyzovány možné způsoby útoků a je vybrán nejnebezpečnější. Jedná se o teroristický útok z vnějšku letounu za použití ...
 • Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

  Urík, Tomáš
  Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu dynamické vlastnosti spojov ako ...
 • Návrh jednomotorového, víceúčelového dopravního letounu v kategorii CS/FAR 23 

  Majtán-Černák, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom jednomotorového, viacúčelového, dopravného letúna kategórie Normal podľa predpisu CS/FAR 23. Návrh využíva v maximálnej miere konštrukčnú a technologickú dedičnosť s letúnmi rady L ...
 • Pevnostní analýza nosníku s tenkou stojinou - vliv otvorů a tahového pole 

  Horák, Marek
  Při návrhu konstrukce letounu je kladen velký důraz na dosažení vysoké hmotnostní efektivity. Tato práce je zaměřena na pevnostní analýzu nosníků s tenkou stojinou s otvory i bez otvorů, které jsou jednou z nejdůležitějších ...
 • Plán prohlídek a údržby draku malého dopravního letounu s využitím moderních přístupů 

  Koštial, Rostislav
  Rychlý vývoj letectví v oblasti malých dopravních letadel (FAR 23/ EASA CS-23) výrazně zvyšuje požadavky na údržbu letadel. Tento rozvoj přináší implementaci způsobů údržby, které byly ještě donedávna výhradně aplikovány ...
 • Předběžný návrh malého dvoumístného vrtulníku 

  Junas, Milan
  Diplomová práca sa zaoberá témou predbežného návrhu malého dvojmiestneho vrtuľníka s piestovým motorom. Cieľom nie je navrhnúť vrtuľník v celej miere jeho problematiky, preto boli zvolené len vybrané problémy, ktoré je ...
 • Předběžný návrh malého šestimístného vrtulníku s jedním turbohřídelovým motorem 

  Nasibullin, Bulat
  Cílem této práce je zpracování předběžného návrhu šestimístného vrtulníku s turbohřídelovým motorem. Předběžný návrh vrtulníku sestává ze zpracování statistických dat o podobných vrtulnících, které jsou následně, na základě ...
 • Přehled atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země 

  Bačová, Alena
  Tahle bakalářská práce je rešerší zabývající se přehledem atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první se zabývá základními principy reaktivního ...
 • Přehled vývoje malých a středních nosných raket 

  Dítě, Radovan
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se vývojem malých a středních nosných raket. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část pojednává o základních princi-pech raketové techniky a typech raketových ...
 • Rotory vrtulníků 

  Brožek, Petr
  Bakalářská práce Rotory vrtulníků má několik cílů. Nastínit historický vývoj vrtulníku jako dopravního a bojového prostředku. Charakterizovat hlavní části vrtulníků s popisem plněných funkcí. Uvést do aerodynamiky rotorů. ...
 • Tváření hliníkových slitin při stárnutí 

  Stanislav, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na popis a ověření poměrně mladé metody tváření při stárnutí. Tato metoda je založena na relaxaci napětí a tečení materiálu, ke kterým dochází tvářením dílce v přípravku během vytvrzovacího cyklu ...