Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a návrh informačního systému malé firmy 

  Pavlišta, Marek
  Tato práce se zabývá informačním systémem konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení objevených problémů a to v souladu s požadavky vedení společnosti na funkčnost i celkové náklady.
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Optimalizace výrobního programu a výrobního profilu 

  Petr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou uvedení do souladu mezi výrobním programem a výrobním profilem podniku. Dále jsou zde řešeny otázky stanovení optimálního výrobního programu a hodnocení investičních akcí. ...
 • Publikační systém jako nástroj pro prezentaci malých a středních firem na internetu 

  Petr, Jan
  Práce se bude zabývat porovnáním konkurenčního publikačního systému s vlastním publikačním systémem a jeho nasazení do reálných podmínek malých a středních firem na internetu z pohledu IT firmy. V další fázi bude popsán ...
 • Publikační systém jako nástroj pro publikaci malých a středních firem 

  Petr, Jan
  Tato práce je zaměřená na problematiku současných publikačních systémů. Cílem je návrh a vytvoření publikačního systému, který umožňuje jednoduše i úplnému laikovi prezentovat výrobky a služby firmy bez hlubší znalosti ...
 • Rekordní let Františka Nováka Brno – Kulunda z r. 1956 

  Petr, Jan
  Tato bakalářská práce je věnovaná rekordnímu letu Františka Nováka Brno–Kulunda z roku 1956 a naplánování etapového letu do stejné destinace. V první části je popsán samotný rekordní let včetně popisu letounu M-1C Sokol. ...
 • Skladování zemního plynu v hydrátech 

  Petr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá skladováním zemního plynu v hydrátech, formováním hydrátu, jeho transportem a skladováním. V rámci výpočtové části jsou porovnány tři reaktory formující hydrát. Podle parametrů užitých ve ...
 • Vytvoření letové ATO v prostředí VUT v Brně 

  Petr, Jan
  Předmětem této diplomové práce je studie požadavků souvisejících s vytvořením schválené organizace pro letecký výcvik (ATO) včetně návrhu organizační struktury a personálního zajištění v podmínkách Vysokého učení technického ...