Now showing items 1-2 of 2

  • Motorová jednotka lesního těžebního stroje 

    Petr, Tomáš
    Na začátku bakalářské práce je popis harvestoru a jeho základních částí. Poté je vypracována rešerše čtyř šestikolových lesních těžebních strojů, které mají podobné parametry jako zadání bakalářské práce. Dále je popsána ...
  • Nosná ocelová konstrukce stacionárního hydraulického agregátu 

    Petr, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou několika různých konstrukcí rámů ventilových stolů používaných ve firmě Bosch Rexroth s.r.o. Na úvod jsou popsány způsoby upevnění hydraulických řídících prvků a ...