Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému inteligentního řízení domácnosti 

    Valičková, Monika
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. ...