Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“ 

    Petrasová, Zuzana
    Diplomová práce se zabývá konstrukčními úpravami zkoumané průmyslové jednotky „waste-to-energy“ a možným nasazením moderních integrovaných zařízení namísto stávajících aparátů, které by snížily ekonomické nároky a vylepšily ...
  • Příklady dobré praxe a netradičních systémů sběru odpadů 

    Petrasová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je popis metod využívaných při sběru odpadu se zaměřením na netradiční systémy. Její součástí je nastínění základní technické specifikace předmětných technologií. Analýzy je dále využito ke stanovení ...