Now showing items 1-10 of 10

 • Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel 

  Olina, Anna; Píška, Miroslav; Petrenec, Martin; Hervoches, Charles; Beran, Přemysl; Pechoušek, Jiří; Král, Petr (MDPI, 2019-12-05)
  Advanced thermomechanical hot rolling is becoming a widely used technology for the production of fine-grained spring steel. Different rapid phase transformations during the inductive heat treatment of such steel causes the ...
 • Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining 

  Ohnišťová, Petra; Píška, Miroslav; Petrenec, Martin; Dluhoš, Jiří; Horníková, Jana; Šandera, Pavel (MPDI, 2019-11-03)
  The fatigue properties of thermo-mechanically treated and machined aluminum alloy 7475-T7351 have been studied. The applied advanced machining strategy induced intensive plastic deformation on the machined surface under ...
 • Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

  Babinský, Tomáš
  Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...
 • Stanovení zkrácených cyklických deformačních křivek superslitiny Inconel 738LC při zvýšených teplotách 

  Šmíd, Miroslav
  Na válcových vzorcích z lité polykrystalické superslitiny Inconel 738LC byly provedeny cyklické testy v módu řízení celkové deformace s cílem získat zkrácené cyklické deformační křivky pomocí metody postupného nárůstu ...
 • Technologická a ekonomická analýza výroby součástí pro automobilový průmysl 

  Sedláková, Eva
  Diplomová práce se zabývá rozborem stávající technologie tváření závitů v automobilovém průmyslu. Charakterizuje metrické závity, jejich výrobu a kontrolu, tváření závitů, procesní kapaliny a další procesní parametry. V ...
 • Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl 

  Vraspírová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zjemněním lité struktury slitiny gama-TiAl–2Nb pomocí cyklického tepelného zpracování a analýzou mechanismu zjemnění. Vývoj struktury po aplikovaných teplotních cyklech byl sledován světelnou, ...
 • Vliv mazacích kapalin na průvodní veličiny tváření závitů 

  Vnuková, Zuzana
  Hlavní náplní této práce bylo porovnat používané procesní kapaliny ve strojírenství se zaměřením se na polymerní a aditivní kapaliny. Vybrané polymerní a nanoaditivní kapaliny byly porovnány na základě zkoušky tváření ...
 • Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje 

  Smékal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové ...
 • Volba materiálu pro rámy jízdních kol 

  Šály, Peter
  V bakalárskej práci sú zhrnuté základné informácie o materiáloch, ktoré sa používajú na stavbu rámov bicyklov. Nejde len o bežné materiály, ktoré sa v súčasnosti najviac používajú, teda zliatiny hliníka a kompozitné materiály ...
 • Využití techniky orientovaných fólií v TEM 

  Buček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývala využitím metody orientovaných fólií v transmisní elektronové mikroskopii. S použitím této metody byly identifikovány dislokační struktury v obou fázích, pro dvě amplitudy plastické deformace ...