Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI 

    Petrlíková, Helena
    Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu čelisti s aplikovaným žiletkovým zubním implantátem firmy MTI*. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury. Řešení deformace a napjatosti soustavy ...
  • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

    Petrlíková, Helena
    Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...