Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Petrlíková, Petra
    Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...
  • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad 

    Petrlíková, Petra
    Diplomová práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů firmy KAVALE spol. s r. o. pomocí analýzy časových řad. V teoretické části je popsána problematika finanční analýzy, analýzy časových řad, regresní analýzy řad a ...