Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

    Petroš, Karel
    Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...