Now showing items 1-3 of 3

 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín 

  Petrová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v období let 2005 – 2008. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro jednotlivé problematické skupiny ...
 • Určování astronomických tížnicových odchylek přímým měřením 

  Petrová, Kateřina
  Práce pojednává o užití měřícího systému MAAS-1 k přímému určení tížnicových odchylek na zadaných terénních bodech. Hlavními vstupními daty jsou zeměpisné a astronomické souřadnice bodů. Cílem práce je komplexní zpracování ...
 • Zaměření přírodní lokality "Orinoko I " Brno, Obřany 

  Petrová, Kateřina
  Obsahem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality Orinoko v měřítku 1:500. V této lokalitě je velmi členitý terén, proto je část práce věnována terénním tvarům a jejich zobrazení v ...