Now showing items 1-3 of 3

 • Komplexní simulátor slunečního záření 

  Petrov, Roman
  Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
 • Solar Radiation Model 

  Petrov, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper is focused on the description of created solar radiation model suitable for the analysis of PV modules in program PSCAD. Paper brings a lot of mathematical equations used in model and there are also mentioned ...
 • Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem 

  Petrov, Roman
  Hlavním bodem této práce je rozšíření komplexního simulátoru slunečního záření, vytvoření nových funkcionalit, a spolupráce tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Tato práce navazuje na rozpracovanou práci v oblasti ...