Now showing items 1-2 of 2

  • Analytický ovládací panel pro lokační systém 

    Petrovič, Lukáš
    Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje vizualizovať historické dáta z polohových senzorov. Dáta sú získavané z uzavrených priestorov, akými sú napríklad obchody, telocvične alebo haly. Tieto dáta sú cenné, ...
  • Analýza anomálií v uživatelském chování 

    Petrovič, Lukáš
    Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje modelovať používateľské chovanie a následne vyhľadávať anomálie v jeho chovaní. Vstupom aplikácie je zoznam akcií, ktoré používateľ vykonal na svojom pracovnom ...