Now showing items 1-2 of 2

  • Formální analýza kryptografických protokolů 

    Petrovský, Peter
    Táto diplomová práca sa zaoberá kryptografiou. Popisuje sa jej základné rozdelenie a problémy teórie čísel, ktoré musí riešiť. Taktiež sa zaoberá metódami, ktoré sa použí- vajú k ohodnoteniu formálnej bezpečnosti ...
  • Multicast v IP sieťach 

    Petrovský, Peter
    Táto semestrálna práca sa zaoberá komunikáciou typu multicast. Vysvetľuje sa v nej princíp prenosu dát pomocou multicastu. Taktiež sa zaoberá protokolom pre prihlasovanie do skupín a službami šírenými využitím multicastu. ...