Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace a vlastnosti silikonových zátěrů tkanin 

  Bernátová, Silvia
  Diplomová práca sa v prvej časti zaoberá teoretickým popisom technológií nanášania záteru, textilných materiálov používaných pri nánosoch, typov zatieraných polymérov a vlastností záterov – najmä adhézie. Experimentálna ...
 • Funkcionalizace poly(mléčné kyseliny) 

  Petruš, Josef
  Teoretická část předložené dizertační práce popisuje princip radikálového roubování a faktory ovlivňující reakční průběh. Radikálové roubování poly(mléčné kyseliny) (PLA) reaktivní modifikací je vhodnou technikou přípravy ...
 • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

  Paulenka, Igor
  Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
 • Funkcionalizace polypropylenu maleimidy 

  Šikyňová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi, založenou na reakcii medzi maleínanhydridom a amínom. Prehľad funkcionalizácie polypropylénu maleínanhydridom reaktívnou extrúziou a možnosti ...
 • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

  Brňák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
 • Hydrolytická stabilita poly(3-hydroxybutyrátu) 

  Šikyňová, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze v nadbytku vody a pri hydrolytickej degradácii v tavenine. V teoretickej časti práce sú zhrnuté poznatky o priebehu, ...
 • Kompatibilizace polymerních směsí poly(mléčné kyseliny) PLA 

  Boldovjaková, Tatiana
  Bakalárska práca sa zaoberá reaktívnou kompatibilizáciou polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyamidu 6 s hmotnostným pomerom 20/80. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Polypropylen s řízenou dobou života 

  Demková, Eva
  Táto diplomová práca sa zameriava na charakterizáciu degradačného procesu polypropylénu a polypropylénu s štatistickým kopolymérom, do ktorých bol pridaný stearát manganatý a stearát kobaltnatý v množstve 0,05; 0,10 a 0,20 ...
 • Post-polymerační modifikace polyolefinů pro přípravu hydroxylovaných makroiniciátorů 

  Boldovjaková, Tatiana
  Diplomová práca sa zaoberá post-polymeračnou hydroxyláciou polypropylénu v pevnej fáze. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika prípravy hydroxylovaného polpropylénu radikálovým ...
 • Příprava a charakterizace polymerních kompozitních systémů s přídavkem grafenu 

  Zálešáková, Romana
  Cílem této diplomové práce je studium polymerních kompozitních systému s přídavkem grafenu, výroba testovacích těles a stanovení jejich mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá grafenem, jeho ...
 • Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 

  Olšan, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro ...
 • Recyklace lakovaných polykarbonátových dílů 

  Navrátilová, Šárka
  Práce se zabývá možnostmi recyklace lakovaných polykarbonátových dílů. Praktická část práce zkoumá vliv koncentrace laku, jemnosti mletí drti, extruze a kompatibilizátorů na vybrané vlastnosti mechanicky recyklovaných dílů. ...
 • Roubování PP kyselinou itakonovou v přítomnosti sikativa 

  Petruš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá přípravou roubovaného polypropylenu (PP) kyselinou itakonovou (IA), resp. anhydridem vznikajícím in situ termickou dehydratací kyseliny itakonové v prostředí sikativ. Teoretická část obsahuje ...
 • Roubování VTMOS na PHB 

  Novotný, Igor
  Diplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. ...
 • Structure–Properties Relationship of Electrospun PVDF fibers 

  Částková, Klára; Kaštyl, Jaroslav; Sobola, Dinara; Petruš, Josef; Šťastná, Eva; Říha, David; Tofel, Pavel (MDPI, 2020-06-23)
  Electrospinning as a versatile technique producing nanofibers was employed to study the influence of the processing parameters and chemical and physical parameters of solutions on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) fibers’ ...
 • Studium fotopolymerace kompozitních systémů 

  Baradzina, Lizaveta
  Tato bakalářská práce zkoumala vliv keramických nanovláken a částicového plniva na kinetiku vytvrzování kompozitních materiálů s dimetakrylátovou matricí. Rovněž byly sledovány změny viskoelastických vlastností materiálů ...
 • Technologie vstřikování zkušebních těles z termoplastů 

  Khamzin, Yersin
  Diplomová práce se zabývá optimalizaci technologických parametrů injekčního vstřikování plastů a studiem vlivu technologických parametrů na kvalitu vylisovaných zkušebních tělísek typu 1A. V práci byla hodnocena z hlediska ...
 • Vliv technologických podmínek a složení polyhydroxybutyrátových materiálů na krystalinitu 

  Olšan, Jakub
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá zdrojem a výrobou PHB, srovnáním fyzikálních a chemických vlastností s jinými polymery a zmiňuje použití aditiv v PHB a jejich význam a vliv na konečné vlastnosti polymeru. ...