Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

    Petrušková, Lucie
    Řešené území se nachází v jedinečné situaci - mezi Starým Brnem, kam jsou kladeny počátky města, a historickým jádrem. Trojúhelníková plocha v místě, kde z Pekařské vybíhá Anenská, je na přechodu mezi honosným městem a ...
  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Petrušková, Lucie
    Předmětem návrhu je budova studentského centra, které se nachází poblíž centra města na křížení významné radiály ulice Vídeňské a nábřeží. Jeho kompaktní hmota uzavírá blok zástavby. V parteru je situována jídelna, nad níž ...