Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační mix společnosti 

    Petruchová, Denisa
    Tato diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Sonnentor s.r.o. Hlavním cílem je rozšíření stávajícího komunikačního mixu, který by měl především přilákat nové zákazníky a zlepšit aktuální propagaci. V první ...
  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Petruchová, Denisa
    Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy a mzdovými náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Zaměřuje se na optimalizací mzdových nákladů, které zaměstnavateli vznikají v důsledku navýšení ...