Now showing items 1-6 of 6

 • Assessment of empirical formulae for determining the hydraulic conductivity of glass beads 

  Říha, Jaromír; Petrula, Lubomír; Hala, Mario; Alhasan, Zakaraya (De Gruyter Open, 2018-08-14)
  Empirical formulae are often used in practice to quickly and cheaply determine the hydraulic conductivity of soil. Numerous relations based on dimensional analysis and experimental measurements have been published for the ...
 • Evaluation of groundwater contamination in former military airport area 

  Petrula, Lubomír; Říha, Jaromír; Julínek, Tomáš (Croatian Association of Civil Engineers, 2018-05-10)
  The analysis of groundwater contamination at the former military airport, due to fuel tanks leakage and other accidental spills, mainly involving polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), is presented in the paper. It was ...
 • Hodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov 

  Petrula, Lubomír
  Hlavním cílem práce je zhodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov v důsledku úniku ropných látek. Za tímto účelem byl sestaven model proudění a transportu látek horninovým prostředím. Dalším cílem práce ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k PPO a revitalizaci 

  Kuneta, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení části toku Svratka, která je ve správě Povodí Moravy, s. p. Svratka protéká městem Brno, řešená oblast se nachází v jižní části města Brna konkrétně v městské části Brno – Modřice. ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Pechová, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Svitavě v Bílovicích nad Svitavou. Na základě průběhu výšek hladin zjištěných z výpočtového model z programu ...
 • Třebařovský potok. Posouzení drobného vodního toku 

  Pikhartová, Karolína
  Předmětem práce je zhodnocení stávajícího stavu drobného toku Třebařovský potok v intravilánu obce. Zájmový úsek je na km 0,000 až 4,320. Posouzení obsahuje kapacitu toku a stabilitu dna. Zhodnocení bylo pomocí charakteristickou ...