Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

    Pexa, Marek
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...
  • Zavedení bezpečnostních opatření dle ISMS pro základní školu 

    Pexa, Marek
    Diplomová práce se zabývá zavedením bezpečnostních opatření pro základní školu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části diplomové práce jsou zpracovány základní teoretické pojmy z oblasti informační bezpečnosti ...