Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace Fin Ray principu pro automatizaci výrobních procesů 

    Pfaff, Ondřej
    Tato diplomová práce pojednává o manipulačních zařízeních využívající Fin Ray Effect ®. Pro popsání pohybu manipulátoru byl vytvořen model manipulátoru využívající tento princip. Na tomto modelu bylo prováděno měření. Po ...
  • Deskripce třískového hospodářství u obráběcích strojů 

    Pfaff, Ondřej
    Tato bakalářská práce pojednává o třískovém hospodářství u obráběcích strojů. V práci je zpracován postup pohybu třísek z místa řezu až mimo stroj včetně jejich dalšího zpracování a také obsahuje přehled zařízení potřebných ...